อุ้มผางมินิมาราธอน ล่นละโรค #3
ตอน ล่นรักษ์โรค
9 กุมภาพันธ์ 2563
รับตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 มกราคม 2563

ประเภทรายการวิ่ง

ฟันรัน
5.0 Km.
ค่าสมัคร 400 บาท
การแข่งขัน
วิ่งเพื่อสุขภาพ ไม่มีการแข่งขัน
สิ่งที่จะได้รับ
เสื้อวิ่ง
รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย
สุขภาพดีขึ้น ห่างไกลโรค
มินิมาราธอน
10.0 Km.
ค่าสมัคร 500 บาท
การแข่งขัน
รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ชาย/หญิง
รุ่นอายุ 20-29 ปี ชาย/หญิง
รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย/หญิง
รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย/หญิง
รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย/หญิง
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง
สิ่งที่จะได้รับ
เสื้อวิ่ง
รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย
ใบประกาศ/ของรางวัล (สำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 1, 2, 3 ของแต่ละรุ่น)
สุขภาพดีขึ้น ห่างไกลโรค
VIP
5 Km., 10 Km.
ค่าสมัคร 1,000 บาท
การแข่งขัน
เงื่อนไขตามระยะที่เลือกวิ่ง
สิ่งที่จะได้รับ
เสื้อวิ่ง
รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย
ของที่ระลึก
สุขภาพดีขึ้น ห่างไกลโรค

แบบเสื้อสำหรับนักวิ่ง

SSS
SS
S
M
L
XL
XXL

เส้นทางการวิ่ง

ฟันรัน
5.0 Km.
จุดเริ่มต้นหน้าโรงเรียนชุมชน วิ่งไปทางแม่กลอง กลับตัวที่สะพานยะแมะ กลับมาเข้าเส้นชัยที่หน้าโรงเรียนชุมชน
ปล่อยตัว
6:15 AM
มินิมาราธอน
10.0 Km.
จุดเริ่มต้นหน้าโรงเรียนชุมชน วิ่งไปทางแม่กลอง กลับตัวที่หน้าร้านใจดีแก้ส กลับมาเข้าเส้นชัยที่หน้าโรงเรียนชุมชน
ปล่อยตัว
6:00 AM
VIP
5 Km., 10 Km.
จุดเริ่มต้นหน้าโรงเรียนชุมชน วิ่งไปทางแม่กลอง กลับตัวที่ที่สะพานยะแมะสำหรับ 5 Km. หรือหน้าร้านใจดีแก้สสำหรับ 10 Km. กลับมาเข้าเส้นชัยที่หน้าโรงเรียนชุมชน
ปล่อยตัว 5 Km.
6:15 AM
ปล่อยตัว 10 Km.
6:00 AM

ขั้นตอนการชำระเงิน

ชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
1.โอนเงินไปบัญชีที่ระบุข้างล่าง เต็มจำนวน โดยไม่หักค่าษธรรมเนียมการโอน
2.เก็บหลักฐานการโอน พร้อมทั้งถ่ายภาพไว้
3. แจ้งข้อมูลผ่านช่องทางที่สะดวก สมัครโดยแจ้ง วัน เวลา และจำนวนเงินที่ โอนมา พร้อมแนบรูปภาพ เพื่อเป็นหลักฐานในการโอนเงินที่ท่านถ่ายไว้
ข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน

ข้อตกลงการเข้าร่วมกิจกรรม

การลงทะเบียน
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี
2. สิทธิ์การสมัครเข้าร่วมแข่งขันไม่สามารถโอน เปลี่ยนชื่อ หรือจำหน่ายให้ผู้อื่นได้
3. การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขันในการปรับเปลี่ยนได้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสม
4. เมื่อท่านได้ยืนยันการสมัครนี้แล้วถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ นี้แล้ว
การแข่งขัน
1. การแข่งขันวิ่งในรายการ"อุ้มผางมินิมาราธอน"นี้ยึดถือตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) และให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัครโดยนับวันเกิดถึงวันแข่งขัน 9 กุมภาันธ์ พ.ศ. 2563 กรณีได้รับรางวัลนักวิ่งต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด และรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับรางวัล
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านจุด CHECK POINT ครบถ้วน
4. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดหมายเลขแข่งขันได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทนผู้อื่นและรับเหรียญหรือถ้วยรางวัลมากกว่า 1 รางวัล
6. การประท้วงผลการแข่งขัน สามารถทำได้ภายใน 10 นาที ภายหลังคณะกรรมการประกาศผลอย่างเป็นทางการ
7. ผู้จัดสงวนสิทธิ์มอบรางวัลแก่ผู้ชนะที่สมัครเข้าแข่งขันแบบสมบูรณ์ตามกฎกติกาภายในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาันธ์ พ.ศ. 2563 เท่านั้น

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลอุ้มผาง 159 สุขุมวัฒนะ ซอยสุขุมวัฒนะ
ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
081-9620797 (คุณลูกหยี)
081-9500080 (คุณแมว)
087-1987676 (คุณยุ้ย)